Robocze spotkanie partnerów

2014-07-07

W dniach 09-11 czerwca 2014 odbyło się kolejne robocze spotkanie partnerów projektu Respect Balticum. Tym razem gospodarzami byli Duńczycy reprezentujący Roskile Business College. To ostatnie już robocze spotkanie, które miało miejsc e w harmonogramie projektu. Był to doskonały czas, nie tylko na podsumowanie turnieju rozegranego w Plunge na Litwie w maju, ale także do podsumowania ponad rocznej współpracy w projekcie. W związku z powyższym dokonano dokładnej analizy zapisów wniosku aplikacyjnego oraz przeglądu brakujących wskaźników i działań. Podsumowano, także dotychczasowe osiągnięcia oraz wytyczono kierunki dalszych działań.

W części spotkania oprócz przedstawicieli Partnerów projektowych brali także udział goście z innych krajów reprezentujący urzędy miejskie lub ośrodki sportu i rekreacji z Łotwy (miejscowość Tukumus) oraz ze Szwecji (miejscowość  Soderhamns). Dzięki czemu możliwa była wymiana dobrych praktyk na szerszym forum europejskim, a także wymiana doświadczeń i zawiązanie potencjalnej współpracy przy realizacji dalszych projektów wśród partnerów Południowego Bałtyku.

Ponadto, na spotkaniu zdecydowano o terminie i programie kolejnego Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Respekt Balticum #3 Roskilde, który odbędzie się w dniach 16-18 września 2014, a udział w nim weźmie 40 Polaków, 40 Litwinów i 80 Duńczyków, co jest zmianą w stosunku do poprzednich edycji turnieju. Liczebność drużyn została zwiększona z 8 osób do 10. Poruszano także tematy związane z promocją projektu, implementacją programu 3x3x30, planowaniem ostatniej konferencji dotyczącej zarządzania w sporcie na forum międzynarodowym oraz implementacją budżetu, działań promocyjnych oraz z przedłużeniem projektu.