Zapraszamy na turniej eliminacyjny U12 - 11.IV.2014

2014-04-08

INFORMACJE DLA DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJU ELIMINACYJNYM Z PROJEKTU „RESPECT BALTICUM SPORT AS A COMMON PATH FOR TOLERANCE AND RESPECT” W RAMACH PWT POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007-2013 ROCZNIK 2002/2003 GDAŃSK 11 KWIETNIA 2014”

1.    Turniej Rozgrywany jest dnia 11.04.2014 na boisku z nawierzchnią trawiastą należącym do Miejskiego
       Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku ul. Traugutta 29
2.    Zapisy drużyn u sędziego głównego możliwe są w godzinach 9:00 – 9:55 dnia 11.04.2014 w biurze
       zawodów imprezy znajdującym się przy boisku do gry.
3.    W biurze zawodów konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów przez
        opiekunów drużyn:
    a.    Ważna legitymacja szkolna każdego zawodnika
    b.    Zgłoszenie drużyny wraz z wypełnioną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
4.    Drużynom zostaną udostępnione szatnie. W/w szatnie będą dzielone pomiędzy drużynami.
5.    Organizator w ramach turnieju zapewni wyżywienie w postaci:
    a.    Bułka słodka
    b.    Woda
6.    Zakładane godziny trwania Turnieju
    a.    9:00 - 9:55 zgłoszenia drużyn do Biura Zawodów
    b.    10:00 - oficjalne otwarcie Turnieju
    c.    10:15 - 13:00 rozgrywki
    d.    13:15 zakończenie turnieju i ogłoszenie wyników
7.    Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek.
8.    Turniej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Materiały do pobrania:

Regulamin:

/upload/files/Regulamin-Turnieju-Respet-Balticum.pdf

Karta zgłoszeniowa:

/upload/files/KARTA-ZG%C5%81OSZENIOWA.pdf