Rekrutacja

Zasady rekrutacji - Turniej na Litwie (Plunge)

Do udziału w turnieju zaproszone są wszystkie drużyny z Gdańska (mające siedzibę na terenie Miasta Gdańska). Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z kategoriami rozgrywkowymi. W przypadku, kiedy do udziału w turnieju zgłosi się większa ilość drużyn niż miejsc  Organizator przewiduje zakwalifikować po jednej drużynie, która otrzymała największą ilość punktów w  kategorii U17 wśród chłopców i U17 wśród dziewczyn, a także dwie drużyny w kategorii chłopców U12, które otrzymały największą ilość punktów. W rekrutacji udział może brać cały zespół, ale w imprezie udział będzie mogło wziąć wytypowanych przez zespół 8 zawodników + trener, który będzie pełnił jednocześnie rolę opiekuna zespołu podczas trwania całego wyjazdu.
 
W toku rekrutacji można otrzymać max. 100 punktów. Do udziału w turnieju zakwalifikowane zostaną drużyny, które zdobędą najwyższą ilość punktów- zgodnie z dostępnym limitem miejsc na turniej. W przypadku tej samej ilości uzyskanych w toku rekrutacji punktów pod uwagę wzięte zostanie pierwszeństwo zgłoszeń liczone jako zarejestrowanie drużyny na stronie www.respectbalticum.eu
Aby rozpocząć udział w rozgrywkach należy obowiązkowo zarejestrować drużynę na portalu www.respectbalticum.eu poprzez zarejestrowanie się jako trener i zdefiniowanie listy swoich zawodników.