Partnerzy projektu

Partnerzy Projektu

1. Roskilde Handelsskole    

    

Historia Roskile Business College sięga 1869 roku. Na początku zostały wprowadzone zajęcia wieczorowe dla studentów biznesu, którzy dwa razy w tygodniu uczeni byli języka duńskiego, arytmetyki oraz języka angielskiego. Dziś Roskilde Business College jest jedną z największych szkół biznesowych w Danii z ponad 9 000 studentów oraz 175 pracownikami. Szkoła oferuje 30 kierunków kształcenia dla duńskich i zagranicznych studentów, w tym także na poziomie studiów wyższych we współpracy z Zeeland Institute. Najnowszymi kierunkami są „Przemysł kreatywny” oraz „Zarządzanie w sporcie”. Poza licznymi kierunkami kształcenia College prowadzi szkolenia dla firm indywidualnych odbiorców. Roskilde Business College jest znany szerokiemu gronu odbiorców, posiada trzy departamenty charakteryzujące się niezależnym zarządzaniem i administracją:
- Podstawowa edukacja handlowa
- Szkoła średnia handlowa
- Centrum kształcenia dla dorosłych
- Szkoła biznesu (we współpracy z Zeeland Institute)
Roskilde Business School jest bardzo ważnym elementem systemu edukacji w Roskilde, w mieście, w którym znajdują się trzy szkoły średnie, dwie szkoły średnie o profilu technicznym, rolnicza szkoła średnia, Centrum edukacji dla dorosłych oraz Uniwersytet. Łącznie w Roskilde znajduje się ponad 20 instytucji edukacyjnych, nie wliczając szkół podstawowych. Ponadto w Roskilde zlokalizowane są Research Centre Risø zajmujące się energią zrównoważoną, Centrum Zaawansowanych Technologii (CAT) oraz inne instytucje badawcze

2. Plungės Sporto ir Rekreacijos Centras

    

Plunge Sport and Recreation Centre jest jednostką budżetową Miasta Plunge. Jego głównymi zadaniami są: krzewienie kultury fizycznej w Plunge, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców, administrowanie obiektami sportowymi. Rejon Plunge leży w północno-zachodniej Litwie i jest częścią Okręgu Telsiai. Więcej niż połowa mieszkańców tego regionu mieszka w Plunge (19 556). Miasto Plunge jest otwarte na współpracę międzynarodową i budowanie mostów pomiędzy łączących kraje o różnych kulturach, historii i doświadczeniach, promowanie dorobku kulturowego, upowszechnianie wiedzy na temat obszarów wiejskich, promowanie aktywności fizycznej. Rejon Plunge posiada bogate zasoby kulturalne: biblioteki, centra rekreacji, muzea. Głębokie tradycje oraz ich przekazywanie pozwoliły na utrzymanie oryginalnej kultury tego rejonu. Kultura i folkor są ważnymi elementami Miasta Plunge. W pałacu Oginskiai znajduje się Muzeum Samogitian z dziełami lokalnych i zagranicznych artystów.W Parku Narodowym Žemaitija stworzono Muzeum Zimnej Wojny, chętnie odwiedzane przez zagranicznych turystów. W Plunge regularnie odbywają się tradycyjne wydarzenia rozrywkowe. Jednym z nich jest festiwal orkiestr instrumentów dmuchanych organizowany od czasu M. Oginskis. Ciekawostką jest, że pierwsza litewska orkiestra powstała w Plunge.