Zasady

Jak i za co przyznawane są punkty:
1. Za wynik z ostatniej zakończonej rundy bieżącego lub ostatniego zakończonego sezonu rozgrywkowego zgodnie z danymi z organu prowadzącego dane rozgrywki tj,: Pomorski Związek Piłki Nożnej. Miejsce w tabeli odpowiada odpowiedniej ilości przyznanych punktów:
I m-ce – 60 pkt
II m-ce – 54 pkt
…..(każde kolejne niższe miejsce to o 6 pkt mniej)
IX m-ce – 6 pkt
X m-ce i niższe 0 pkt
2. Za wynik przeprowadzonego testu z zakresu wiedzy o krajach partnerskich (Dania i Litwa) przeprowadzonego w wersji elektronicznej na stronie www.respectbalticum.eu. Test składa się z 20 zamkniętych pytań, na które odpowiedzieć musi min. 10 osób z zespołu. Test może rozwiązywać również większa, dowolna ilość zawodników danej drużyny, a do końcowego wyniku pod uwagę wziętych zostanie 10 najlepszych wyników, z których suma punków zostanie podzielona przez te 10 najlepszych wyników. Maksymalna możliwa ilość punków w przypadku uzyskania 10 najlepszych testów ze 100% poprawnych odpowiedzi wynosi 20. Do testu będzie można przystąpić w marcu 2014r i będzie on tylko dla zarejestrowanych w serwisie www drużyn.
3. 10 punktów Zdefiniowanie planu treningowego na portalu dla swojego zespołu oraz rozpoczęcie realizacji programu 3x3x30 (min. 10 treningów) oraz „zalajkowanie” funpage projektu na ww.facebook.com/respectbalticum przez zawodników zarejestrowanych na stronie internetowej.—10 punktów.

4. 10 punków będzie można zdobyć za tzw. zadania specjalne związane z programem UEFA RESPECT. Informacje na ten temat będzie można uzyskać poprzez zaglądanie na naszą stronę projektu www.respectbalticum.eu.