Rejestracja trenera

Oświadczam, że dokładnie zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 80-221 Gdańsk w celach związanych z świadczeniem usług dostępnych w serwisie.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 29 80-221 Gdańsk. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych zgodnie z Regulaminem uniemożliwi rejestrację w serwisie.