• Zapraszamy do zapoznania siÄ z przewodnikiem po turnieju w Roskilde
  • Przypominamy o niezbÄdnych dokumentach
  • Poznajcie PolskÄ ReprezentacjÄ na turnieju w Danii
  • Robocze spotkanie partnerów
  • Miedzynarodowy Turniej PiÅkarski - Respect Balticum #3 Roskilde

PROGRAM UEFA RESPECT